Giáo viên Việt Nam tại Thành Đô

Chengdu Institute Sichuan International Studies University

Job Overview

More Information

 

 

Nhà tuyển dụng: Học viện Thành Đô thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc tế Tứ Xuyên (trang web)

 

Thông tin tuyển dụng

Viện Thành Đô Đại học Nghiên cứu Quốc tế Tứ Xuyên (CISISU) được thành lập năm 2000. Đây là trường cao đẳng độc lập được Bộ Giáo dục Trung Quốc phê duyệt và là cơ sở giáo dục đại học cấp đại học do Đại học Nghiên cứu Quốc tế Tứ Xuyên tổ chức theo cơ chế mới và mô hình mới. Và đây là viện nghiên cứu ngoại ngữ chuyên nghiệp duy nhất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hàng năm CISISU tuyển dụng giáo viên tiếng Anh, giáo viên tiếng Đức, giáo viên Pháp, giáo viên Ý, giáo viên Tây Ban Nha, giáo viên Bồ Đào Nha, giáo viên Nga, giáo viên Ba Lan, giáo viên Séc, giáo viên Hungary, giáo viên Nhật Bản, giáo viên Hàn Quốc, giáo viên Thái Lan, giáo viên Việt Nam, giáo viên tiếng Ả Rập, và chúng tôi chân thành mời các giáo viên nước ngoài xuất sắc đến làm việc tại trường của chúng tôi. Bằng cấp, nghĩa vụ, mức lương và phúc lợi được liệt kê như sau :

 

Trình độ chuyên môn:

 • Người bản ngữ;
 • Dưới 60 tuổi;
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ hoặc chứng chỉ về giáo dục hoặc ngôn ngữ;
 • Bằng Cử nhân trở lên;
 • Khỏe mạnh và không có tiền án.

Nghĩa vụ:

 • 14 giờ lên lớp hàng tuần (mỗi tiết 45 phút), khối lượng giảng dạy chủ yếu là giảng dạy bằng miệng;
 • Tham gia một số hoạt động giảng dạy của khoa và các hoạt động quan trọng của trường.

 

Thù lao:

 • Mức lương: Nhân dân tệ 8.000 Nhân dân tệ mỗi tháng trong các học kỳ và 4.000 Nhân dân tệ mỗi tháng trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông;
 • Chỗ ở: Chúng tôi cung cấp một căn hộ đơn được trang bị nội thất với các thiết bị gia dụng và tiện ích. Các giáo viên nước ngoài sống trong cùng một tòa nhà, nơi chúng tôi đặt một phòng trực để giúp họ giải quyết các vấn đề hàng ngày.
 • Tiền thưởng: Vào cuối một năm học, chúng tôi sẽ trả cho mỗi giáo viên 10.000 Nhân dân tệ làm tiền phụ cấp đi lại.
 • Bảo hiểm: Chúng tôi sẽ mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho mỗi giáo viên nước ngoài.
 • Visa: Sau khi giáo viên nước ngoài chuẩn bị tốt tất cả các giấy tờ cần thiết, chúng tôi sẽ giúp giáo viên nước ngoài hoàn thành các thủ tục liên quan (phí xin visa sẽ được hoàn lại).

 


 

Recruitment Brochure
招聘简章

Chengdu Institute Sichuan International Studies University (CISISU) was founded in 2000. It is an independent college approved by the Ministry of Education of China and an undergraduate level institution of higher education organized by Sichuan International Studies University under the new mechanism and new model. And it is the only professional institute of foreign language studies in Sichuan province, China. every year CISISU recruits English teacher, German teacher, French teacher, Italian teacher, Spanish teacher, Portuguese teacher, Russian teacher, Polish teacher, Czech teacher, Hungarian teacher, Japanese teacher, Korean teacher, Thai teacher, Vietnam teacher, Arabic teacher, and we sincerely invite excellent foreign teachers to work at our school. The qualification, duty, salary and welfare are listed as follows:

四川外国语大学成都学院创建于2000年,是由教育部批准建立的独立学院,是四川外国语大学按照新机制和新模式举办的本科层次的普通高等学校,是中国四川省唯一的专业外语院校。学院每年需要招聘英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、波兰语、捷克语、匈牙利语、日语、朝鲜语、泰语、越南语、阿拉伯语的外籍教师,在此诚邀优秀的外籍教师来我院工作。岗位要求、职责、待遇如下:

 

Qualification:
岗位要求:

 • Native speaker;
  母语授课
 • Less than 60 years old;
  年龄60岁以下
 • More than 2 years of language teaching experience or the certificate in education or language;
  2年及以上的语言教学经验,或者具有语言类、师范类学位。
 • Bachelor’s Degree or above;
  本科及以上学历
 • Healthy and no criminal records.
  身体健康,无犯罪记录

 

Duty:
岗位职责:

 • 14 class hours weekly (45 minutes for each class), mainly oral teaching workload;
  每周14个课时(每课时45分钟),主要为口语教学。
 • Participating some teaching activities of the department and important activities of the school.
  参加院系的教学活动以及学校的重要活动

 

Remuneration:
待遇:

 • Salary: RMB 8,000 Yuan per month during semesters and RMB 4,000 Yuan per month in summer and winter breaks;
  工资:8000元/月,寒暑假期间为4000元/月。
 • Accommodation: We provide a furnished single apartment with household appliances and utility. Foreign teachers live in the same building where we set a duty room to help them to deal with daily issues.
  住宿:学校为外教提供带家居设备的独立公寓,所有外教居住在同一楼栋,并设置有值班室帮助外教解决日常生活问题。
 • Bonus: At the end of one academic year, we will pay each teacher RMB 10,000 Yuan as traveling allowance.
  补贴:每学年末,学院给外教发放10000元作为旅游补贴。
 • Insurance: We will buy accident insurance, medical insurance and critical illness insurance for each foreign teacher.
  保险:学校为外教购买意外险、医疗险和大病保险。
 • Visa: Once foreign teacher makes all needed documents well prepared, we will help the foreign teacher to complete relevant procedures (related fee due to visas will be reimbursed).
  签证:外教准备好所需材料后,学校会协助外教办理完成相关来华手续,办证手续费由学校报销。
Apply for this job
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 14 Jobs
 • Location Chengdu
 • Full Address Chengdu, China
 • Homepage URL www.cisisu.edu.cn
 • School Type University or College