Έλληνας επιμελητής (Native Greek-speaking editors)

People's Daily Online

Job Overview

More Information

 

Employer: People’s Daily Online (website)

People’s Daily Online is looking for three foreign editors for work in Greek, Malay and Thai, with each being responsible for one language.

Native Greek, Malay and Thai-speaking Editors

Key Responsibilities:

1. Write reports in Greek or Malay, or Thai.

2. Proofread and polish translations from Chinese editors.

3. Make plans for news features, interviews, and audio/video programs.

4. Run social media accounts in Greek, Malay or Thai.

5. Other duties as assigned.

Qualifications:

1. Abide by laws and regulations; have no record of professional misconduct; and observe professional ethics.

2. Have a master’s degree or above; applicants with a bachelor’s degree should have at least two years of work experience.

3. Native speakers of Greek, Malay or Thai who have the listening, speaking, reading, and writing skills that meet the requirements for news coverage.

4. Have degrees related to Chinese, Sinology, cross-cultural communication, journalism, international relations, China studies, etc.

5. Applicants should be competent to translate or interpret between Chinese or English and their native languages.

6. Can provide documents required by human resources and social security authorities of China.

People’s Daily Online, founded on January 1, 1997, is a publicly traded media and culture company, with People’s Daily having a controlling stake. In addition to Chinese, People’s Daily Online also publishes news stories in seven ethnic minority languages and in 12 foreign languages.

 

Η People’s Daily Online αναζητά τρεις ξένους συντάκτες για εργασία στα Ελληνικά, Μαλαισιανά και Ταϊλανδέζικα, με την καθεμία να είναι υπεύθυνη για μία γλώσσα.

Μητρικοί Έλληνες, Μαλαισιανοί και Ταϊλανδόφωνοι Συντάκτες

Οι βασικές αρμοδιότητες:

1. Γράψτε αναφορές στα ελληνικά ή στα μαλαισιανά ή στα ταϊλανδικά.

2. Διορθώστε και γυαλίστε μεταφράσεις από κινέζους εκδότες.

3. Κάντε σχέδια για ειδήσεις, συνεντεύξεις και προγράμματα ήχου/βίντεο.

4. Εκτελέστε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα ελληνικά, τα μαλαισιανά ή τα ταϊλανδέζικα.

5. Λοιπά καθήκοντα όπως του έχουν ανατεθεί.

Προσόντα:

1. Τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς. δεν έχουν ιστορικό επαγγελματικού παραπτώματος· και να τηρούν την επαγγελματική δεοντολογία.

2. Να έχετε μεταπτυχιακό ή παραπάνω. οι υποψήφιοι με πτυχίο πανεπιστημίου πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακή εμπειρία.

3. Μητρικοί ομιλητές της Ελληνικής, της Μαλαισίας ή της Ταϊλάνδης που έχουν τις δεξιότητες ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής που πληρούν τις προϋποθέσεις για κάλυψη ειδήσεων.

4. Να έχουν πτυχία που σχετίζονται με κινεζικά, Σινολογία, διαπολιτισμική επικοινωνία, δημοσιογραφία, διεθνείς σχέσεις, κινεζικές σπουδές κ.λπ.

5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ικανοί να μεταφράζουν ή να διερμηνεύουν μεταξύ κινεζικών ή αγγλικών και της μητρικής τους γλώσσας.

6. Μπορεί να παρέχει έγγραφα που απαιτούνται από τις αρχές ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικής ασφάλισης της Κίνας.

Η People’s Daily Online, που ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1997, είναι μια εισηγμένη εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολιτισμού, με την People’s Daily να έχει μερίδιο ελέγχου. Εκτός από τα κινέζικα, η People’s Daily Online δημοσιεύει επίσης ειδήσεις σε επτά γλώσσες εθνοτικών μειονοτήτων και σε 12 ξένες γλώσσες.

Job Location

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Beijing
  • Full Address 北京市朝阳区金台西路2号
  • Homepage URL en.people.cn
  • School Type Education Company