Učitel češtiny v Chengdu, Čína

Chengdu Institute Sichuan International Studies University

Job Overview

More Information

 

 

Zaměstnavatel: Chengdu Institute of Sichuan International Studies University (webové stránky)

 

Informace o náboru

Chengdu Institute Sichuan International Studies University (CISISU) byla založena v roce 2000. Je to nezávislá vysoká škola schválená ministerstvem školství Číny a vysokoškolská instituce vysokoškolského vzdělávání organizovaná Univerzitou mezinárodních studií Sichuan podle nového mechanismu a nového modelu. A je to jediný profesionální institut studia cizích jazyků v provincii Sichuan v Číně. každý rok CISISU přijímá učitele angličtiny, učitele němčiny, učitele francouzštiny, učitele italštiny, učitele španělštiny, učitele portugalštiny, učitele ruštiny, učitele polštiny, českého učitele, maďarského učitele, japonského učitele, korejského učitele, thajského učitele, vietnamského učitele, učitele arabštiny a srdečně zveme vynikající zahraniční učitele k práci na naší škole. Kvalifikace, povinnost, plat a sociální zabezpečení jsou uvedeny takto:

 

Kvalifikace:

 • Rodilý mluvčí;
 • Méně než 60 let;
 • Více než 2 roky praxe ve výuce jazyků nebo osvědčení o vzdělání nebo jazyce;
 • bakalářský titul nebo vyšší;
 • Zdravý a bez trestního rejstříku.

 

Povinnost:

 • 14 vyučovacích hodin týdně (45 minut na každou hodinu), převážně ústní vyučovací zátěž;
 • Podílení se na některých pedagogických aktivitách katedry a důležitých aktivitách školy.

 

Odměna:

 • Plat: 8 000 RMB měsíčně během semestrů a 4 000 RMB měsíčně v letních a zimních prázdninách;
 • Ubytování: Poskytujeme zařízený jednolůžkový apartmán s domácími spotřebiči a spotřebiči. Zahraniční učitelé bydlí ve stejné budově, kde jsme zřídili služebnu, abychom jim pomohli vypořádat se s každodenními problémy.
 • Bonus: Na konci jednoho akademického roku vyplatíme každému učiteli 10 000 RMB jako příspěvek na cestování.
 • Pojištění: Pro každého zahraničního učitele zakoupíme úrazové pojištění, zdravotní pojištění a pojištění závažných onemocnění.
 • Víza: Jakmile zahraniční učitel dobře připraví všechny potřebné dokumenty, pomůžeme zahraničnímu učiteli dokončit příslušné procedury (poplatek související s vízem bude proplacen).

 


 

Recruitment Brochure
招聘简章

Chengdu Institute Sichuan International Studies University (CISISU) was founded in 2000. It is an independent college approved by the Ministry of Education of China and an undergraduate level institution of higher education organized by Sichuan International Studies University under the new mechanism and new model. And it is the only professional institute of foreign language studies in Sichuan province, China. every year CISISU recruits English teacher, German teacher, French teacher, Italian teacher, Spanish teacher, Portuguese teacher, Russian teacher, Polish teacher, Czech teacher, Hungarian teacher, Japanese teacher, Korean teacher, Thai teacher, Vietnam teacher, Arabic teacher, and we sincerely invite excellent foreign teachers to work at our school. The qualification, duty, salary and welfare are listed as follows:

四川外国语大学成都学院创建于2000年,是由教育部批准建立的独立学院,是四川外国语大学按照新机制和新模式举办的本科层次的普通高等学校,是中国四川省唯一的专业外语院校。学院每年需要招聘英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、波兰语、捷克语、匈牙利语、日语、朝鲜语、泰语、越南语、阿拉伯语的外籍教师,在此诚邀优秀的外籍教师来我院工作。岗位要求、职责、待遇如下:

 

Qualification:
岗位要求:

 • Native speaker;
  母语授课
 • Less than 60 years old;
  年龄60岁以下
 • More than 2 years of language teaching experience or the certificate in education or language;
  2年及以上的语言教学经验,或者具有语言类、师范类学位。
 • Bachelor’s Degree or above;
  本科及以上学历
 • Healthy and no criminal records.
  身体健康,无犯罪记录

 

Duty:
岗位职责:

 • 14 class hours weekly (45 minutes for each class), mainly oral teaching workload;
  每周14个课时(每课时45分钟),主要为口语教学。
 • Participating some teaching activities of the department and important activities of the school.
  参加院系的教学活动以及学校的重要活动

 

Remuneration:
待遇:

 • Salary: RMB 8,000 Yuan per month during semesters and RMB 4,000 Yuan per month in summer and winter breaks;
  工资:8000元/月,寒暑假期间为4000元/月。
 • Accommodation: We provide a furnished single apartment with household appliances and utility. Foreign teachers live in the same building where we set a duty room to help them to deal with daily issues.
  住宿:学校为外教提供带家居设备的独立公寓,所有外教居住在同一楼栋,并设置有值班室帮助外教解决日常生活问题。
 • Bonus: At the end of one academic year, we will pay each teacher RMB 10,000 Yuan as traveling allowance.
  补贴:每学年末,学院给外教发放10000元作为旅游补贴。
 • Insurance: We will buy accident insurance, medical insurance and critical illness insurance for each foreign teacher.
  保险:学校为外教购买意外险、医疗险和大病保险。
 • Visa: Once foreign teacher makes all needed documents well prepared, we will help the foreign teacher to complete relevant procedures (related fee due to visas will be reimbursed).
  签证:外教准备好所需材料后,学校会协助外教办理完成相关来华手续,办证手续费由学校报销。
Apply for this job
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 14 Jobs
 • Location Chengdu
 • Full Address Chengdu, China
 • Homepage URL www.cisisu.edu.cn
 • School Type University or College