บรรณาธิการภาษาไทย (Native Thai-speaking editors)

People's Daily Online

Job Overview

More Information

 

Employer: People’s Daily Online (website)

People’s Daily Online is looking for three foreign editors for work in Greek, Malay and Thai, with each being responsible for one language.

Native Greek, Malay and Thai-speaking Editors

Key Responsibilities:

1. Write reports in Greek or Malay, or Thai.

2. Proofread and polish translations from Chinese editors.

3. Make plans for news features, interviews, and audio/video programs.

4. Run social media accounts in Greek, Malay or Thai.

5. Other duties as assigned.

Qualifications:

1. Abide by laws and regulations; have no record of professional misconduct; and observe professional ethics.

2. Have a master’s degree or above; applicants with a bachelor’s degree should have at least two years of work experience.

3. Native speakers of Greek, Malay or Thai who have the listening, speaking, reading, and writing skills that meet the requirements for news coverage.

4. Have degrees related to Chinese, Sinology, cross-cultural communication, journalism, international relations, China studies, etc.

5. Applicants should be competent to translate or interpret between Chinese or English and their native languages.

6. Can provide documents required by human resources and social security authorities of China.

People’s Daily Online, founded on January 1, 1997, is a publicly traded media and culture company, with People’s Daily having a controlling stake. In addition to Chinese, People’s Daily Online also publishes news stories in seven ethnic minority languages and in 12 foreign languages.

 

People’s Daily Online ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1997 เป็นบริษัทสื่อและวัฒนธรรมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดย People’s Daily มีส่วนได้เสียในการควบคุม นอกจากภาษาจีนแล้ว People’s Daily Online ยังเผยแพร่ข่าวในภาษาชนกลุ่มน้อยเจ็ดภาษาและในภาษาต่างประเทศ 12 ภาษา

People’s Daily Online กำลังมองหาบรรณาธิการต่างชาติสามคนเพื่อทำงานเป็นภาษาไทย โดยแต่ละคนมีหน้าที่คนละภาษา กรุณาส่งประวัติส่วนตัวของคุณไปที่ de@people.cn หากคุณสนใจ

บรรณาธิการที่พูดภาษาไทย

ความรับผิดชอบที่สำคัญ:
1. เขียนรายงานเป็นภาษาไทย
2. การพิสูจน์อักษรและการแปลโปแลนด์จากบรรณาธิการภาษาจีน
3. จัดทำแผนสำหรับรายการข่าว การสัมภาษณ์ และรายการเสียง/วิดีโอ
4. เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียเป็นภาษาไทย
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ไม่มีประวัติการประพฤติผิดทางวิชาชีพ และยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีควรมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยสองปี
3. เจ้าของภาษาไทยที่มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตรงตามเงื่อนไขการรายงานข่าว
4. มีปริญญาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน Sinology การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วารสารศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จีนศึกษา ฯลฯ
5. ผู้สมัครควรมีความสามารถในการแปลหรือตีความระหว่างภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษกับภาษาแม่ของตน
6. สามารถจัดเตรียมเอกสารที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานประกันสังคมของจีนกำหนด

Job Location

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Beijing
  • Full Address 北京市朝阳区金台西路2号
  • Homepage URL en.people.cn
  • School Type Education Company